Вход в системата: 
 
» Начало » Общи условия
ПАКС КОРПОРАЦИЯ ЕООД
    ФИРМЕНА ПОЛИТИКА


БИЗНЕС ПОДХОД,
РЕАЛИЗАЦИЯ,
ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТPAX CORPORATION LTD
   CORPORATE POLICY


BUSINESS APPROACH,
IMPLEMENTATION,
FINANCIAL STABILITY
Общи условия

ПАКС КОРПОРАЦИЯ ЕООД

гр.  София, бул. Васил Левски № 94

 

ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО

ОНЛАЙН – КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА

програмен продукт

 

GDPR: Програмен продукт ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО

ОНЛАЙН – КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА

 

            Уважаеми клиенти,

           

ПАКС КОРПОРАЦИЯ ЕООД Ви предоставя програмния продукт ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – Онлайн – КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА на адрес http://www.paxgold.paxcorporation.com Едногодишният абонамент Ви осигурява право на достъп до: законови и подзаконови нормативни актове; ревалентни актове от европейското законодателство; указания и писма на Министерство на финансите, Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт, и преди всичко на практико-приложни коментари и консултации по прилагане на данъчното и осигурително законодателство за съответния отчетен и/или данъчен период.

Актуалните коментари и консултации и систематизираните нормативни актове предоставени чрез програмния продукт ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – Онлайн – КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА са Ви полезни текущо през цялата година, включително и при изготвянето на годишните финансови отчети.

За да ползвате програмния продукт ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – Онлайн – КОНСУЛТАНТСКА СИСТЕМА на адрес http://www.paxgold.paxcorporation.com ние използваме Вашите лични данни (име, имейл, телефон), които сте въвели и предоставили.

Във връзка с изискванията на Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила на 25 май 2018 г., е необходимо да продължите да ползвате програмния продукт в съответствие с договорените условия.

 

            С уважение:

            Екипът на ПАКС КОРПОРАЦИЯ ЕООД